360 Coffee
 

   จุดชมวิว 360 องศา(Andaman Viewpoint) บ้านต้นแซะ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา อีกสถานที่พักผ่อน บรรยากาศดี เดินทางสะดวก สามารถชมทัศนียภาพได้ 360 องศา มองเห็นทะเล อ่าว เรือเดินสมุทร เหมาะสำหรับ การกางเต้นพักแรม กิจกรรมชุมนุม ประชุม จัดเลี้ยง งานสังสรรค์ ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ 

         จนคุณจะต้องพูดว่า  ในบรรดาร้านกาแฟที่เคยไป...  360 ° Coffee  แห่งนี้นี่แหละ ที่ทำให้ฉันรู้สึก ราวกับว่า ได้มาดื่มด่ำรสกาแฟถึงเมืองเหนือ …

 
  กาแฟร้อน 360 องศา   บรรยากาศ 360 องศา   ชิวชิว กาแฟ 360

More Picture >>

      ท่ามกลางบรรยากาศสงบๆ เห็นวิวทิวทัศน์ราวกับทานกาแฟอยู่บนดอยอย่างนี้  ความสุขของคอกาแฟหลายคนจึงเกิดขึ้นที่นี่ .... 360° Coffee


กาแฟ 360 องศา พังงา : Andaman View Point

Copy Right Allright Reserve www.love360coffee.com | Design by Phuket E Marketting